“duurzaam begint met het bestaande waarderen."
“zuinig zijn op andermans opdrachten, daar gaat het om.”
“tijdens de restauratie en renovatie van het blauwlakenblok in Amsterdam viel alles op z’n plek. het is de aanzet geweest om me in deze richting te specialiseren.”
“durf verder te kijken dan de initiële vraag”
“het gebouw bepaalt de aanpak, het is nooit andersom.”
“iets was mooi is behouden en sterker maken. daar begint onze opdracht.”
“De architect heeft niet zelden ook een aansturende rol op diverse partijen en belangen en het is zijn taak die samen te brengen.”