“duurzaam begint met het bestaande waarderen."
“het gebouw bepaalt de aanpak, het is nooit andersom.”
“De architect heeft niet zelden ook een aansturende rol op diverse partijen en belangen en het is zijn taak die samen te brengen.”
“iets was mooi is behouden en sterker maken. daar begint onze opdracht.”
“tijdens de restauratie en renovatie van het blauwlakenblok in Amsterdam viel alles op z’n plek. het is de aanzet geweest om me in deze richting te specialiseren.”
“zuinig zijn op andermans opdrachten, daar gaat het om.”
“durf verder te kijken dan de initiële vraag”