“tijdens de restauratie en renovatie van het blauwlakenblok in Amsterdam viel alles op z’n plek. het is de aanzet geweest om me in deze richting te specialiseren.”
“het gebouw bepaalt de aanpak, het is nooit andersom.”
“zuinig zijn op andermans opdrachten, daar gaat het om.”
“duurzaam begint met het bestaande waarderen."
“De architect heeft niet zelden ook een aansturende rol op diverse partijen en belangen en het is zijn taak die samen te brengen.”
“durf verder te kijken dan de initiële vraag”
“iets was mooi is behouden en sterker maken. daar begint onze opdracht.”