honorarium

Op basis van een gedetailleerde offerte bieden wij onze diensten aan tegen een vast honorarium per fase. Om tot een goede offerte te komen, worden tijdens een vrijblijvende kennismaking alle wensen en het beschikbare budget geïnventariseerd. Daarnaast is het van belang dat de verwachtingen en de te leveren prestaties voor alle betrokkenen duidelijk omschreven worden. Deze lijst van wensen en verwachtingen wordt vervolgens concreet omgezet naar een plan van aanpak.

Wat doet een architect?

algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden van pr architectenburo zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

– de DNR2011: de nieuwe regeling 2011 | rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur;
– de CR2013: consumentenregeling 2013 | rechtsverhouding consument–architect.

bij een offerte wordt een kopie van de algemene voorwaarden bijgevoegd.