bibliotheek haarlem

In opdracht van de gemeente Haarlem hebben wij in een verkennende studie de duurzaamheidsmogelijkheden voor de 17de-eeuwse rijksmonumentale bibliotheek aan de Gasthuisstraat 32 onderzocht. Om tot een goede aanbeveling te kunnen komen, is het belangrijk dat de levensduur van de verschillende onderdelen wordt meegewogen. Lees hier meer over onze werkwijze.

De bibliotheek is recent gerestaureerd. Hierbij zijn geen energetische verbeteringen opgenomen. Vervangen van de gerestaureerde onderdelen ten gunstige van de gevraagde duurzaamheidsmogelijkheden zou onverstandig zijn, omdat enerzijds de kosten-batenverhouding zeer nadelig uitpakt en anderzijds het karakter van het gebouw wordt verstoord. Uiteindelijk hebben we de gebouweigenschappen benoemd en ‘vergeten’ methodieken ingezet om de energievraag te reduceren.

We ontrafelen het gebouw om de ingreep beter te begrijpen en van daaruit nieuwe, duurzame interventies te ontwerpen.