Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem

In opdracht van de gemeente Haarlem hebben wij voor het Eerste Christelijk Lyceum aan de Leidsevaart de duurzaamheidsmogelijkheden onderzocht.
Vooruitlopend op de toekomstige ontwikkelingen stelden wij voor om aan te sluiten bij de overheidsdoelstelling voor onderwijsgebouwen: het concept van de Frisse Scholen. Een Frisse School is een gebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid. Deze onderdelen vormden samen de bouwhistorische kenmerken en de conditie van het gebouw was de leidraad voor verdere uitwerking.
Uiteindelijk hebben we verschillende scenario’s gevisualiseerd en de kosten-batenanalyses ervan laten doorrekenen. De uitkomsten van ons onderzoek maakten deel uit van de externe aanbesteding voor aannemers om het gebouw aan te pakken.