Generaal De la Reijstraat

Een 19de-eeuws monumentaal schoolgebouw in de Transvaalbuurt transformeren in zorgappartementen voor verslaafden. Het toepassen van de strenge regels voor brandveiligheid binnen de mogelijkheden van het monument vormde hier het grote struikelblok.

We hebben met minimale bouwkundige aanpassingen en slimme toepassing van de regels het gebouw geschikt gemaakt voor zijn nieuwe bestemming en doelgroep.