Parteon

In opdracht van woningbouwvereniging Parteon hebben we een visie ontwikkeld voor het verduurzamen van hun Rijksmonumentale hoofdkantoor. “Bedenk en ontwerp een strategie hoe wij het duurzaamste monument van Nederland kunnen worden!”

Aanleiding voor het onderzoek zijn de steeds strengere eisen rondom energieprestaties voor gebouwen en het bewustzijn dat de opwarming van de aarde aandacht verdient. In het energieakkoord zijn afspraken opgenomen die verdere opwarming moeten voorkomen. Zo moet per 1 januari 2023 in Nederland elk kantoorgebouw groter dan 100 m2 een energielabel C bezitten. Monumenten worden hiervan gevrijwaard, maar ook zij verdienen een duurzame toekomst waarbij een betaalbare energie-rekening, comfort en behoud van historische waarden de randvoorwaarde zijn. Ons onderzoek toont aan dat het kan!

We ontrafelen het gebouw om de ingreep beter te begrijpen en van daaruit nieuwe, duurzame interventies te ontwerpen.