Prinsen Bolwerk, Haarlem

Transformatie van een vervallen rijksmonument uit 1865 op het Prinsen Bolwerk naar moderne seniorenappartementen. De wens van de ontwikkelaar was om een maximaal energiezuinig ontwerp te realiseren, binnen de mogelijkheden van het monument.

In het ontwerpproces hebben wij voor COLLO architecten de duurzame integratie van de bouwkundige en installatietechnische ingrepen integraal in teamverband ontworpen. Hierbij zijn alle ingrepen op elkaar afgestemd, zonder dat er bouwhistorische elementen verloren zijn gegaan. We hebben de energievraag met 70% gereduceerd! Hiermee hebben we aangetoond dat er voor rijksmonumenten veel mogelijk is, maar dat het maatwerk is dat moet passen binnen de contouren van het gebouw.