woonhuis BJ

De opgave is het volledig renoveren en toevoegen van een moderne uitbreiding. De verloren gewaande elementen worden in de bestaande woning weer tevoorschijn gehaald, met als sterk contrast een strak en robuust vormgegeven uitbouw.

van binnen naar buiten
“De tegenstelling tussen oud en nieuw levert aan de buitenkant een spannend totaalbeeld op. Ik heb de vorm en afmeting van de ramen in de nieuwbouw volledig vanuit binnen bepaald: elke ruimte heeft zijn eigen specifieke uitzicht. Binnen is samenhang gecreëerd door één open ruimte als basis te nemen. In het interieur heb ik oud en nieuw door lange zichtassen samengesmeed, maar zijn de afzonderlijke ruimten op bijzondere wijze met elkaar verbonden. Door verschillende hoogten en afmetingen krijgt iedere ruimte een eigen sfeer en worden functies van elkaar gescheiden zonder dat ik muren heb gebruikt.”

Binnen is één open ruimte gecreëerd; oud en nieuw zijn door lange zichtassen samengesmeed, maar de afzonderlijke ruimten zijn op bijzondere wijze met elkaar verbonden.