woonhuis HA

Restauratie en interne transformatie van een vervallen 17de-eeuws rijksmonument in de binnenstad van Haarlem. De uitdaging vormde enerzijds het behouden van enkele authentieke elementen en anderzijds het inpassen van de eisen die gesteld worden aan een hedendaagse winkel- en woonruimte.

Alle storende en bouwhistorisch niet waardevolle elementen zijn verwijderd. Zodoende hebben we het karakter van de winkelruimte versterkt door de oorspronkelijke muur weer zichtbaar te maken. Het atelier in de 17de-eeuwse kelder wordt nu op een verrassende wijze door een glazen vloer aan de bezoekers van de winkel getoond.