Begijnhofkapel

Voor een tender hebben wij eind 2017 in opdracht van twee families de mogelijkheden van de Begijnhofkapel en de Jansstraat voor herbestemming naar meergeneratie-woningen onderzocht. Verrassende introverte stadswoningen met een eigen buitenruimte en toegang bleek binnen de kaders van het Rijksmonument mogelijk te zijn.

"Er bleken verrassende, introverte stadswoningen mogelijk"