Bezoekerscentrum Brederode

In opdracht van Stichting Monumenten Bezit en Stichting Heerlijkheid Brederode hebben we de eerste mogelijkheden voor de bouw van een bezoekerscentrum voor de Ruïne van Brederode onderzocht.

De positie op het kwetsbare gebied, het programma en de verschijningsvorm zijn daarbij in nauw overleg met de opdrachtgevers vormgegeven. Doel van het bezoekerscentrum is om activiteiten in en rondom de ruïne beter te kunnen faciliteren. De huidige status is nog ongewis; zodra er meer bekend is zal dit door de opdrachtgevers zeker aan alle belanghebbenden worden medegedeeld.