Emmaschool

In 2014 onderzochten wij de potenties voor herbestemming van deze basisschool. Na verkenning van de lokale marktvraag en analyse van de school, toetsten we vier mogelijke scenario’s. Hiervoor ontwierpen we achtereenvolgens een plan met studentenhuisvesting, starterswoningen, een combinatie studenten-starters en een hotel. In combinatie met alle randvoorwaarden echter, leverde geen van de plannen een gezond businessmodel op.