Emmaschool

In 2014 werden wij benaderd door een investeerder welke potenties voor herbestemming de voormali-ge basisschool bezat. Verkenning van de lokale marktvraag, maar ook de analyse van de school heb-ben we in een kort bestek vier scenario’s voor de investeerder ontworpen. Uiteenlopende program-ma’s: studentenhuisvesting, starter, een combinatie van eerdergenoemde en tot slot hotel bleken uit-eindelijk allemaal geen gezond businessmodel op te leveren.