Genieloods

Inventief ruimtegebruik en behoud van waardevolle elementen, leverde een aantrekkelijk en prak-tisch plan op voor de transformatie van de monumentale genieloods in Vijfhuizen naar een repre-sentatieve expositieruimte.

“Ontwerpen is meer dan alleen beeld. Bij de vormgeving van de expositieruimte is scherp gelet op de praktische uitvoerbaarheid. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van het bestaande monu-mentale karakter en op strategische plekken enkele nieuwe elementen toe te voegen, ontstaat een spannend geheel, dat gebruikers wisselende ervaringen bezorgt.”

“Door op strategische plekken nieuwe elementen toe te voegen, ontstaan er voor de bezoekers wisselende en bijzondere ervaringen.”
“Door op strategische plekken nieuwe elementen toe te voegen, ontstaan er voor de bezoekers wisselende en bijzondere ervaringen.”