olg

Het verduurzamen van een monument is een architectenopgave. Deze vraag is voor het lectoraat Nieuwe Cultuur in de Bouwketen onderzocht en mede mogelijk gemaakt door de Lighthouse Club Nederland.

Duurzaamheid en energiebesparing staan nadrukkelijk op de politieke agenda. Grote vraag is: hoe kan aan monumenten een duurzame toekomst worden gegeven zonder afbreuk te doen aan bouwhistorische waarde van het pand? De onderzoekscase was het voormalig Ooglijdersgasthuis in Utrecht. Voor het duurzaam herbestemmen van het OLG werden de rol de verschillende partners in de bouwkolom onderzocht.

Duurzame Monumentenzorg is een volwaardige ontwerpopgave, maar vergt van de architect extra inzicht in bouwkundige zaken. Het nodigt uit tot verbreding van de eigen kennis en samenwerking in een veelzijdig team.