St. Josephkerk

In opdracht van het kerkbestuur van de St.Josephkerk te Utrecht hebben Peter Rutten en Andreas Baumer een visie voor herbestemming van de kerk ontwikkeld. In deze visie staat het delen van het kerkgebouw met andere maatschappelijke partners centraal.

Het ontbreken van een pve en budget gaf ons de mogelijkheid om 4 opties voor hergebruik te ontwikkelen. Om ze goed met elkaar te kunnen vergelijken zijn ze allen vanuit een vaste methodiek ontwikkeld. Hierbij staat niet het beeld, maar de analyse van de opgave centraal. Vier thema’s stonden tijdens de visie centraal: functie, het orgel en externe condities.