ver- & nieuwbouw

Het idee is om de bewoners als uitgangspunt te nemen en gezamenlijk te werken aan de duurzame ambities, zowel individueel als op wijkniveau. Onze rol is dat wij de verschillende partijen benaderen en de bewoners daarbij begeleiden. Naast de technische aspecten, letten wij ook op het behoud van de eigen identiteit en kwaliteit van de wijk.