Ontwerpen en werken aan historische gebouwen vraagt een geheel eigen aanpak. Voor een architect betekent dat vaak balanceren tussen behoud en veranderen. Enerzijds de wil om zoveel mogelijk te behouden van datgene waar waarde aan wordt gehecht. Anderzijds de wil om te veranderen, omdat ingrijpen soms onvermijdelijk is om een monument te behouden. Op deze manier wordt veranderen dus een houding. Met als doel:

“iets was mooi is behouden en sterker maken. daar begint onze opdracht.”

“Iets was mooi is behouden en sterker maken. Daar begint onze opdracht.”