ontrafelen

Om tot een goed ontwerp te kunnen komen, is het belangrijk dat wij de bestaande kwaliteiten herkennen en voor u in een ontwerpend onderzoek benoemen. Hiervoor worden zowel de mogelijkheden als de bedreigingen van de opgave gebundeld. Voor het ontwerp en het proces is het ontrafelen essentieel, het helpt ons om de ingreep beter te begrijpen of vanuit daar een nieuwe duurzame interventies op te zetten.

ontrafelen2

 

“Duurzaam begint met het bestaande waarderen."