Skip to content

18e-eeuwse rijksmonument aan de Kleine Houtstraat

In dit vroeg 18e-eeuws pand met haar karakteristieke klokgevel woonde vroeger de mortuariumbeheerder van het Elisabeth Gasthuis ( het oude ziekenhuis-complex). In de jaren vijftig van de vorig eeuw is het gebouw ingrijpend verbouwd tot melkzuivelwinkeltje voor de buurt.

We zijn benaderd door een jong echtpaar heeft ons benaderd om met respect voor het gebouw de winkel en de woonruimte te verduurzamen en het gebruik ervan te optimaliseren. We beschrijven hiervoor de huidige onderhoudsstatus en het pand wordt ingemeten. De historische waarde van het pand wordt door DOOK onderzocht en vastgelegd.

Zo hebben we de goede onderleggers voor het maken van een ontwerp. En kunnen we onze toekomstvisie naar de gemeente Haarlem goed verantwoorden. Daarnaast helpen we de eigenaar met de teruggave van de subsidiabele onderhoudskosten bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

De werkzaamheden staan gepland voor het najaar 2021.

pr architectenburo werkte aan:
restauratie / ontwerp / verduurzamingsvisie/ tekeningen en details / aanvraag vergunningen

partners:

  • Jos Schrijen (bouwhistoricus, DOOK)