Skip to content

herbestemmingsonderzoek van een iconisch rijksmonument; de Kolenkit

De Opstandingskerk aan het Bos en Lommerplein in Amsterdam Nieuw-West wordt in de volksmond vanwege haar klokkentoren de Kolenkit genoemd. De kerk werd samen met de pastorie in 1955 ontworpen door de architect Marius Duintjer. Dit rijksmonument is opgenomen in de top 100 van belangrijkste wederopbouwmonumenten in Nederland.

De kerk is in bezit van Stichting Hulp in Nood. Naast kerkdiensten zet de stichting zich in voor sociale activiteiten in de buurt. Ondanks alle goede initiatieven is het lastig om de kosten op te brengen om dit jonge rijksmonument in stand te houden. De eigenaar is dringend op zoek naar medegebruikers om de exploitatieopbrengsten te verhogen.

We hebben samen met onze partners onderzocht wat de potenties zijn zonder dat cruciale historisch waardevolle onderdelen van de kerk verloren zouden gaan. Welke ruimtelijke ingrepen zijn er mogelijk? We hebben herontwikkelingsprofielen opgesteld en de lokale markt verkend. Vervolgens zijn drie scenario’s geschetst en financieel doorgerekend. Het herbestemmingsonderzoek geeft een goed beeld hoe kerkgemeenschap, kerk en buurt elkaar kunnen versterken.

pr architectenburo werkte aan:
herbestemmingsonderzoek

partners:

  • Jos Schrijen (bouwhistoricus, DOOK)
  • Nicole Roeterdink (erfgoedspecialist voor kerken, Rechurch)
  • Niels Wiegel (kostendeskundige van bureau Wiegel)