Skip to content

transformatie 16e-eeuwse boerderij

Voor de transformatie van de 16e-eeuwse boerderij staan het behouden en het (her)gebruiken van de historische waarden centraal. Zo worden er op het eerste gezicht omstreden keuzen gemaakt, maar die staan juist in dienst van het monument.

De boerderij is in de 20e eeuw aan de buitenzijde esthetisch zwaar verminkt. De zware bakstenen muur is verstopt achter een verstikkende stuclaag. De houten kozijnen zijn met rood multiplex afgedekt en de boerderij is spierwit geschilderd. De ooit idyllische, bakstenen boerderij is veranderd in een nietszeggende witte doos met groene, geglazuurde dakpannen. Het kan ook anders.

De 16e-eeuwse houten structuur is door de stuclaag gedeeltelijk verloren gegaan. In het voorgestelde ontwerp worden bestaande onderdelen geconserveerd en ontbrekende onderdelen conform de oorspronkelijke detaillering nagebootst. Het oude beeld wordt aan de binnenzijde in ere hersteld. Dat laatste is essentieel, want we waarderen de binnenzijde hoger dan de buitenzijde. Daarom wordt de gevel aan de buitenzijde geïsoleerd. Om de sporen uit het verleden niet te wissen, volgt de nieuwe buitenlaag de bestaande buitengevel en worden de ankers hergebruikt.

De kleurstelling van de boerderij wijkt af van die van de omliggende nieuwbouw; hiermee wordt het bijzondere stedenbouwkundige karakter van het gebouw in de nieuwbouwwijk automatisch benadrukt.

pr architectenburo werkte aan:
restauratie / ontwerp / tekeningen en details / aanvraag vergunningen

partners:

  • Piet den Hertog (bouwhistoricus, bureau Helsdingen)
  • Arjan van Sundert (constructeur, AVS)
  • Jos Creemers (Stichting Hout Research)
  • Lars van de Kamp (bouwfysicus, EDRI)

 

pr architectenburo - transformaties 16e eeuwse boerderij
pr architectenburo - transformaties 16e eeuwse boerderij

archief

pr architectenburo - transformaties 16e eeuwse boerderij

archief

pr architectenburo - transformaties 16e eeuwse boerderij

opname 2016

pr architectenburo - bestaande gevels van 16e eeuwse boerderij

tekening bestaande gevel

pr architectenburo - de nieuwe gevels van 16e eeuwse boerderij

tekening nieuwe gevel