Skip to content

projecten

monumenten

Een verantwoorde omgang met monumenten begint met het herkennen van de historische waarden. We laten ons hierdoor inspireren, maar kijken ook naar de mogelijkheden. Zo ontstaat een evenwichtige aanpak tussen het behoud en wijzigingen aan een monument.

verduurzaming

Verduurzaming gaat over energie besparen en opwekken, circulariteit, grondstoffen en identiteit. Wij pleiten voor een integrale benadering gericht op de lange termijn, waarbij stapsgewijs bewuste keuzes voor jouw woonhuis kunnen worden gemaakt.

transformaties

Wij ontwerpen op een heldere en krachtige wijze aan kleine of grote wijzigingen van jouw woonhuis. Met aandacht voor materiaalgebruik en beleving ontstaat een eigentijds en tegelijkertijd tijdloos ontwerp.

pr architectenburo - Het bureau

het bureau

Ontwerpen aan, of het verduurzamen van, historische gebouwen vraagt altijd om maatwerk. Wat zijn de mogelijkheden van het gebouw? Hoe behoud je de originele kenmerken? Wat is technisch mogelijk? Wat zijn de financiële scenario’s?

Maar jouw eigen ideeën voor het gebouw zijn net zo belangrijk. Wat is jouw droom? Hoe kunnen we die het best realiseren?

Dit betekent vaak dat we moeten balanceren tussen het behouden en veranderen van karakteristieke onderdelen in het gebouw. Daarom is elke opdracht voor ons uniek. Specifieke kennis van historische gebouwen is onmisbaar. Zo ook samenwerking met een team van gespecialiseerde partners. Een hecht team van vakmensen die hun bewezen kennis inzetten om jouw project te realiseren, waarmee je plezierig samenwerkt én de expertise bezitten.

Wanneer is een opdracht succesvol? Als het ontwerp of de verduurzaming echt goed aanvoelt én de wensen binnen het budget en de planning zijn gerealiseerd.

Peter Rutten is architect én ondernemer. Het is zijn passie om kennis van een verantwoorde aanpak van historische gebouwen te delen en toe te passen. Daarom heeft hij nevenfuncties bij twee regionale welstandscommissies, een monumentencommissie, het ERM (het Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) en is hij gastdocent aan de opleiding Bouwhistorie en Restauratie.

werkwijze

In onze werkwijze hebben wij vier stappen. Afhankelijk van de vraag zetten we er een paar of alle vier. Waar het om gaat is dat het altijd past bij de vraag van de opdrachtgever. Daarom starten we altijd met de eerste stap om jouw vraag helder te krijgen. Vervolgens kijken we in stap 2 naar de mogelijkheden. Als deze verkenning is afgerond volgt de stap om tot een definitief ontwerp te komen. En de laatste stap? Je kunt ons ook inzetten om tijdens de bouw erop toe te zien dat de werkzaamheden goed worden uitgevoerd.

STAP 1:
Wat is jouw vraag?

STAP 2:
Wat zijn de mogelijkheden?

STAP 3:
Wat doen wij om het ontwerp
te realiseren?

STAP 4:
Wat kunnen we doen tijdens
de bouw?