Skip to content

WERKWIJZE

In onze werkwijze hebben wij vier stappen. Afhankelijk van de vraag zetten we er een paar of alle vier. Waar het om gaat is dat het altijd past bij de vraag van de opdrachtgever. Daarom starten we altijd met de eerste stap om jouw vraag helder te krijgen. Vervolgens kijken we in stap 2 naar de mogelijkheden. Als deze verkenning is afgerond volgt de stap om tot een definitief ontwerp te komen. En de laatste stap? Je kunt ons ook inzetten om tijdens de bouw erop toe te zien dat de werkzaamheden goed worden uitgevoerd.

STAP 1: Wat is jouw vraag?

In een eerste gesprek gaan we jouw vraag scherp krijgen. Waar liggen de uitdagingen en de mogelijkheden? Hoe kunnen we jou hiermee het beste helpen? Bij complexe vraagstukken benaderen we specialisten. Zo werken wij voor kleine vragen en voor grote opgaven aan het beste resultaat.

Resultaat:

 • programma van eisen en wensen
 • plan van aanpak
 • een vrijblijvende offerte

STAP 2: Wat zijn de mogelijkheden?

Wij gaan aan de slag. Het gebouw wordt opgemeten. De huidige staat van jouw huis wordt verwerkt in tekeningen. Dit is de basis voor onze werkzaamheden.
Voor oude gebouwen verzamelen wij de bijzondere historische onderdelen in een werkdocument. Bovendien maken we in deze fase een schetsontwerp waarin de wensen en eisen ruimtelijk zijn vertaald.

Resultaat:

 • een bouwtechnisch onderzoek
 • de huidige toestand is gedigitaliseerd
 • een schetsontwerp

optioneel:

 

 • een vooroverleg met de gemeente
 • een externe kostenraming

STAP 3: Wat doen wij om het ontwerp te realiseren?

Nu is de verkenning afgerond en je besluit om door te gaan. Wij gaan met jouw feedback het  schetsontwerp aanscherpen tot een definitief ontwerp. Het plan wordt daarna technisch uitgewerkt. Wij verzorgen alle communicatie met de gemeente en als het nodig is dienen wij een bouwvergunning in. ingediend. Wij kunnen jou verder helpen met het selecteren van betrouwbare aannemers. En beoordelen samen met jou de aangeleverde offertes.

Resultaat:

 • definitief ontwerp
 • alle benodigde vergunningen
 • de tekeningen voor de aannemer

optioneel:

 • een bouwkundig bestek
 • een lichtplan voor de prijsvorming

STAP 4: Wat kunnen we doen tijdens de bouw?

Soms is het prettig om tijdens de bouw hulp te krijgen. Gaat alles volgens plan? Hoe staat het met de geleverde kwaliteit? Voor jou kunnen we erop toezien dat de werkzaamheden goed worden uitgevoerd en binnen het afgesproken budget en planning blijven.

Resultaat:

 • bewaken van budget en planning
 • beantwoorden van vragen tijdens de bouw

optioneel:

 • bij complexe opgaven uitvoeringstekeningen