Skip to content

projecten

monumenten

Een verantwoorde omgang met monumenten begint met het herkennen van de historische waarden. We laten ons hierdoor inspireren, maar kijken ook naar de mogelijkheden. Zo ontstaat een evenwichtige aanpak tussen het behoud en wijzigingen aan een monument. 

verduurzaming

Verduurzaming gaat over energie besparen en opwekken, circulariteit, grondstoffen en identiteit. Wij pleiten voor een integrale benadering gericht op de lange termijn, waarbij stapsgewijs bewuste keuzes voor jouw woonhuis kunnen worden gemaakt. 

transformaties

Wij ontwerpen op een heldere en krachtige wijze aan kleine of grote wijzigingen van jouw woonhuis. Met aandacht voor materiaalgebruik en beleving ontstaat een eigentijds en tegelijkertijd tijdloos ontwerp.